Musea

Kunstmusea en historische musea – beide zijn in de stad van Wilhelm Lehmbruck en Gerhard Mercator ruim vertegenwoordigd. Hier vindt men zowel schilderijen en sculpturen van wereldberoemde kunstenaars alsook voorwerpen die de geschiedenis van de stad en zijn scheepvaartgeschiedenis beschrijven.

Kunstmusea

Historische musea

Andere musea

Het Lehmbruck Museum is een van de meest belangrijke sculpturenverzamelingen van de 20e eeuw. Toen het in 1964 werd geopend, was het het eerste museum in Noordrijn-Westfalen dat aan slechts een enkele kunstenaar was gewijd. Tegenwoordig is hier niet alleen het werk van Wilhelm Lehmbruck te zien, maar maken ook sculpturen van internationale kunstenaars van het modernisme evenals schilderijen en sculpturen uit het Duitse expressionisme een belangrijk deel van de tentoonstelling uit.

Met de opening van het MKM Museum Küppersmühle voor Moderne Kunst deed de internationale kunstscene zijn intrede in de binnenhaven van Duisburg. De lijst van bekende kunstenaars lijkt een who is who van de meest belangrijke Duitse kunstenaars met een internationale reputatie. Darboven, Baselitz, Polke, Goetz, Immendorff, Lüpertz, Richter, Penck – om er maar een paar te noemen.

De geschiedenis van Duisburg gaat duizenden jaren terug. Hij is te zien in het Kultur- und Stadthistorische Museum (Museum voor cultuur- en stadsgeschiedenis), dat ook in de binnenhaven is gevestigd. Hier vindt men onder andere het unieke creatieve werk van de cartograaf Gerhard Mercator.

Met de grootste binnenhaven ter wereld voor de deur is het vanzelfsprekend dat ook de geschiedenis van de binnenvaart een belangrijke plaats inneemt. Het Museum der Deutschen Binnenschifffahrt (Museum van de Duitse binnenvaart) presenteert zijn tentoonstelling in een voormalig zwembad in art-nouveaustijl in de buurt van de haven.