A59: Etkilenenler

A59'dan etkilenen kişiler prosedürde nasıl dikkate alınacaktır?

A59'un genişletilmesinden etkilenen kişiler, plan onaylama prosedüründe sadece aşağıda bildirilen belirli katılım haklarına sahiptir:

  • Yazılı itirazlar 04.10.2023 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) planlanmıştır.
  • Dinleme prosedürü sırasında itirazlar ve görüşme
  • Planlamaların olası bir revizyonundan sonra prosedür adımlarının tekrarlanması halinde ilave itirazlar veya itirazların sürdürülmesi ve görüşülmesi
  • İtiraz süresinin sona ermesinden önce plan onaylama kararına karşı dava açılması
Önemli: Otoyol şirketinin A59 genişletmesine ilişkin mevcut planlarını kabul etmeyen herkes, itiraz-larını yazılı olarak ve zamanında (04.10.2023 tarihine kadar (bu tarih de dahil) ibraz etmelidir. Sade-ce itirazlarını yazılı olarak ve süresi içinde ibraz edenlerin dinlenilmeye, taleplerinin dikkate alın-masına ve dava açmaya hakları vardır.

Kendinizi A59'un genişletilmesi nedeniyle vatandaş, mülk sahibi, girişimci, mukim olarak veya başka bir konumda etkilenecek kişi olarak görüyorsanız, aşağıdaki hususlara özellikle dikkat etmelisiniz: